Tenfore

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da je od 15.3.2018 na snazi izmenjen cenovnika za prenos novčanih sredstava.

PLAĆAJTE RAČUNE U VAŠOJ BLIZINI BEZ ČEKANJA

Plaćanje računa poput struje, infostana, i sl. je sada omogućeno na preko 600 TENFORE lokacija. Uštedećete vreme, a sve usluge će biti obavljene brzo i sigurno. Ukoliko račune plaćate vikendom, vaše uplate biće realizovane prvog narednog radnog dana.
Ukoliko je potrebno da izvršite hitno plaćanje za bilo koju namenu, TENFORE vam pruža mogućnost uplate po hitnoj proceduri. Naglastite našem zastupniku da želite realizaciju naloga istog poslovnog dana i sve uplate u vremenskom periodu 08:00 – 17:30h biće izvršene do 18:00h.

U zavisnosti od radnog vremena naših zastupnika, račune možete da plaćate u bilo kom vremenskom periodu i to:

  • struja, infostan, računi mobilnih operatera, računi kablovskih operatera, itd.
  • školarine, takse, porezi
  • uplate novca na račun bilo koje banke

Cenovnik naknada za platnu uslugu prenosa novčanih sredstava

Uplate na platni račun
(Izuzev uplata po ugovoru)
Naknada
Za iznos uplate do 4.500,00 RSD 45,00 RSD
Za iznos uplate od
4.500,01 RSD do 500.000,00 RSD
1.0% od iznosa uplate *
Za iznos uplate preko
500.000,00 RSD
5.000,00 RSD
Hitan nalog se
dodatno naplaćuje
150,00 RSD

 * Kod svih naknada koje su izražene u procentima, osnovica za obračun naknade predstavlja iznos transakcije. Naknada je oslobođena PDV-a u skladu sa članom 25. ZPDV


 

Terminski plan Platne institucije Tenfore d.o.o. Beograd

Uplate na tekući račun Vreme prijema Vreme izvršenja
Poslovni dan * Radni dan od 8:00 do 16:00 Isti dan
Hitne uplate Vreme prijema Vreme izvršenja
Poslovni dan * Radni dan od 8:00 do 17:30 Isti dan do 18:00

* Poslovni dan je svaki radni dan u periodu od 08:00 do 16:00.


Ako je uplata primljena nakon navedenih termina, datum izvršenja je sledeći poslovni dan. Izuzetno, ukoliko za to postoje uslovi, Tenfore će izvršiti platne transakcije i na osnovu platnih naloga primljenih posle navedenog vremena, istog radnog dana. Radnim danom se ne smatra subota, nedelja, državni i verski praznici u Republici Srbiji.

Način i uslovi pružanja platnih usluga važi od 15.03.2018. godine na osnovu Odluke Direktora privrednog društva
Tenfore d.o.o., od 28.02.2018. godine.

Obaveštavamo Vas da će se od 15.6.2019. godine primenjivati novi terminski plan koji možete pogledati ovde.

Kontakt
Kontakt

Kontakt forma

Kontakt
captcha
Dobračina 60
11 000 Beograd, Srbija
Korisnički centar
Tel:+381 11 333 4 999
Fax:+381 11 333 4 998
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00

Nedeljom:
08:00 - 19:00