Cenovniktransfera novca

Važi od 15.6.2019. godine

Naknada za slanje u Srbiju

Srbija
Iznos za slanje
(RSD)
Naknada
(RSD)
0 - 2.000 99
2.000,01 - 5.000 150
5.000,01 - 8.000 200
8.000,01 - 700.000 2,5%*

* Od iznosa koji se šalje

Naknada za slanje u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Severnu Makedoniju

Bosna i Hercegovina Crna Gora Hrvatska Makedonija
Iznos za slanje
(RSD)
Naknada
(RSD)
0 - 6.400 660
6.400,01 - 12.800 950
12.800,01 - 25.500 1.450
25.500,01 - 42.000 1.900
42.000,01 - 64.000 2.500
64.000,01 - 83.500 3.800
83.500,01 - 90.000 4.100
90.000,01 - 105.000 4.300
105.000,01 - 125.000 4.550
125.000,01 - 150.000 4.850
150.000,01 - 175.000 5.050
175.000,01 - 200.000 5.300
200.000,01 - 230.000 5.500
230.000,01 - 700.000 8.900

Naknada za slanje u sve ostale zemlje

Svet
Iznos za slanje
(RSD)
Naknada
(RSD)
0 - 8.300 800
8.300,01 - 16.000 1.500
16.000,01 - 26.000 2.200
26.000,01 - 32.000 2.600
32.000,01 - 41.000 3.300
41.000,01 - 55.000 3.700
55.000,01 - 60.000 4.000
60.000,01 - 84.000 4.300
84.000,01 - 90.000 5.300
90.000,01 - 105.000 5.800
105.000,01 - 125.000 6.300
125.000,01 - 150.000 6.800
150.000,01 - 175.000 8.100
175.000,01 - 200.000 8.400
200.000,01 - 230.000 8.700
230.000,01 - 700.000 9.900

Naknada za slanje Western Union online novčanih doznaka

Srbija
Iznos za slanje
(RSD)
Naknada
(RSD)
0,01 - 10.000,00 700
10.000,01 - 30.000,00 1.400
30.000,01 - 60.000,00 2.500
60.000,01 - 200.000,00 4.200

Limit za slanje po novčanoj
doznaci iznosi 200.000,00 RSD

Mesečni limit za slanje po
pošiljaocu iznosi 1.000.000,00 RSD

Cenovnik dodatnih usluga:

  • Slanje poruke – 10 RSD za poruku do 20 reči (i 10 RSD za svaku dodatnu reč)
  • Telefonsko obaveštenje o transferu – 250 RSD (usluga nije dostupna za slanje u Srbiju, na zahtev je dostupna i besplatna za slanje u Čile i Vijetnam)

Limit za slanje po novčanoj doznaci iznosi 700.000 RSD.

Mesečni limit za slanje po pošiljaocu iznosi 1.200.000 RSD.

* Western Union ostvaruje prihode naplaćivanjem naknada za usluge, ali i konverzijom valuta.

 

Kontakt
Kontakt

Kontakt forma

Kontakt
captcha
Dobračina 60
11 000 Beograd, Srbija
Korisnički centar
Tel:+381 11 333 4 999
Fax:+381 11 333 4 998
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00

Nedeljom:
08:00 - 19:00