Ostvarivanje zaštite prava i interesa korisnika

 

Ukoliko smatrate da se Platna institucija ne pridržava odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju platne usluge, opštih uslova poslovanja i dobrih poslovnih običaja, imate pravo da nam podnesete prigovor u pisanoj formi. Podnošenje prigovora i odgovor na njega se ne naplaćuje.
 
Prigovor možete podneti u roku od 3 godine od dana kada je učinjena povreda Vašeg prava ili interesa. Po isteku ovog roka Platna institucija nije u obavezi da razmatra prigovor, s tim što isti može razmotriti i/ili prihvatiti ako smatra da je osnovan.
 
Prigovor možete podneti na jedan od sledećih načina:

  • - Lično u poslovnim prostorijama zastupnika Platne institucije

  • - Poštom na adresu: Tenfore d.o.o. Beograd Platna Institucija, Dobračina 60, 11000 Beograd

  • - Elektronskom poštom na adresu prigovori(at)tenfore.net

  • - Putem kontakt forme na ovoj stranici

Prigovor treba da sadrži podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi Vaš odnos sa Platnom institucijom na koji se taj prigovor odnosi (na primer broj novčane doznake ili naloga za uplatu novčanih sredstava) kao i razloge podnošenja prigovora.
 
Platna institucija je dužna da postupi po Vašem prigovoru tako što će ga razmotriti i dostaviti Vam pisani odgovor, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, ukoliko Platna institucija ne može da dostavi odgovor u tom roku, iz objektivnih razloga koji ne zavise od njene volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana. O razlozima za produženje roka i krajnjem roku za davanje odgovora bićete obavešteni pisanim putem, u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
 
Ukoliko budete nezadovoljni odgovorom na prigovor ili Vam odgovor ne bude dostavljen u propisanom roku, imate pravo da, pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije podnesete pritužbu u pisanoj formi, u roku od 6 meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka za njegovo dostavljanje.
 
Pritužbu možete dostaviti Narodnoj banci Srbije poštom na adresu: Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Nemanjina 17 Beograd ili Poštanski fah 712 Beograd,  ili elektronskom poštom na adresu: zastita.korisnika(at)nbs.rs. Uz pritužbu je potrebno da Narodnoj banci Srbije dostavite prigovor koji ste uputili Platnoj instituciji, odgovor Platne institucije (ukoliko Vam je dostavljen) i dokumentaciju na osnovu koje se mogu ceniti navodi iz Vašeg prigovora.

 

Kontakt forma za prigovore

Kontakt forma za prigovore
captcha
Kontakt
Kontakt

Kontakt forma

Kontakt
captcha
Dobračina 60
11 000 Beograd, Srbija
Korisnički centar
Tel:+381 11 333 4 999
Tel:+381 11 400 4 999
Radnim danima i subotom:
07:00 - 20:00

Nedeljom:
08:00 - 19:00